Bài 20

Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mớiBố cụcPhần 1 (từ đầu… càng nổi trội): Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mớiPhần 2 (tiếp… điểm yếu của nó): Yêu cầu, thách thức của thời đạiPhần 3 (tiếp … hội nhập): Điểm mạnh, yếu của người ViệtPhần 4 (còn lại):Câu 1 (Trang 30 sgk ngữ văn 9 tạp 2) Tác giả viết bài này vào đầu năm 2001 khi chuyển giao hai thế kỉ của toàn thế giới,
Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)I. Thành phần gọi- đáp1. Từ dùng để gọi "này" dùng để gọi, từ "thưa ông" dùng để đáp2. Những từ ngữ trên dùng để gọi hoặc đáp không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu3. Từ ngữ "này" dùng để tạo lập cuộc thoại; từ "thưa ông" dùng để duy trì cuộc thoại.II. Thành phần phụ chú1. Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5Đề 1: Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người.I. Dàn ýMở bàiGiới thiệu về chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người cha già kính yêu của mọi ngườiThân bài:- Phân tích vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi là
Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo líI. Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lía, Văn bản trên bàn về vấn đề giá trị của sức mạnh tri thứcb, Bố cục văn bản    + Đoạn 1 (từ đầu… tư tưởng ấy): tri thức là sức mạnh   + Đoạn 2 (tiếp… xuất khẩu gạo trên thế giới): chứng minh tri thức tạo nên sức mạnh làm nên cách mạng   + Luận điểm: