Bài 34

Soạn bài Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần ACâu 1 (trang 193 sgk ngữ văn 9 tập 2) - Bộ phận văn học chữ Hán: Tên tác phẩm Tác giả Thể loại Con hổ có nghĩa Vũ Trinh sưu tầm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Hồ Nguyên Trừng Sông núi nước Nam Lí Thường Kiệt Thơ Phò giá về kinh Trần Quang Khải Thơ Thiên Trường vãn vọng Trần Nhân Tông Thơ Côn Sơn ca Nguyễn Trãi Thơ Chiếu dời đô
Soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏiI. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi- Trường hợp cần được gửi thư điện chúc mừng:   + Khi người nhận có sự kiện vui mừng, phấn khởi, mang ý nghĩa như: được tặng huân chương, được nhận các học hàm học vị cao, đạt các thành tích trong học tập, công việc…   + Có những khó khăn, trở ngại nào đó khiến người