Bài 3

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Bố cục- Phần 1 (từ đầu… thu nhận thêm những kinh nghiệm mới”): khẳng định sự cấp thiết và cần thiết của hành động đảm bảo tương lai tốt đẹp cho tất cả trẻ em- Phần 2 (tiếp… phải đáp ứng) những thách thức và nhiệm vụ này đặt ra- Phần 3 (tiếp theo… phân bổ tài nguyên đó): Những
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 36I. Quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp - Truyện cười “Chào hỏi” liên quan đến phương châm lịch sự- Anh chàng rể đã không quan tâm đến tình huống giao tiếp cụ thể.    + Câu hỏi thăm của anh hoàn toàn lịch sự nhưng lại bị coi là thiếu lịch sự, tế nhị khi làm phiền tới người khác→ Cần chú ý tới tình
Soạn bài Xưng hô trong hội thoại I. Từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hôCâu 1. Một số từ ngữ thường dùng để xưng hô trong tiếng Việt: tôi - chúng tôi; bạn - các bạn; nó - chúng nó (họ); ta - chúng ta; anh, bác, ông - các anh, các bác, các ông; tao - chúng tao; mày - chúng mày; anh ấy, chị ấy, …- Tao - chúng tao, mày - chúng mày, anh ấy, chị ấy…Câu 2. a, Dế Mèn- nhân vật kể chuyện xưng
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minhĐề 1 : Cây lúa Việt NamI. Dàn ý- Mở bài : Giới thiệu chung về sự gắn bó cây lúa trên đồng ruộng Việt Nam (có thể dẫn thêm ca dao, tục ngữ về cây lúa).- Thân bài:- Khái quát vai trò quan trọng của cây lúa với nền nông nghiệp Việt Nam. Đó không chỉ là nguồn lương thực chủ yếu mà còn là truyền thống.- Đặc điểm cây lúa :    + Sống