Bài 21

Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-tenBố cục   + Phần 1 (từ đầu… tốt bụng như thế): hình tượng con cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten   + Phần 2 ( còn lại): hình tượng con sói trong thơ La-phông-tenCâu 1 (Trang 41 sgk ngư văn 9 tập 2) Bố cục của bài   + Phần 1 (từ đầu… tốt bụng như thế): hình tượng con cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten   + Phần 2 (còn
Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn vănI. Khái niệm liên kết1. Đoạn văn bàn về mối quan hệ giữa hiện thực cuộc sống và sự sáng tạo nghệ sĩ. Đây là một yếu tố của chủ đề chung: tiếng nói của văn nghệChủ đề của đoạn văn nằm trong chủ đề chung của toàn văn bản2. - Nội dung chính của câu (1): tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại- Nội dung câu (2): Điều quan trọng là người