Bài 18

Soạn bài Bàn về đọc sách - Chu Quang TiềmBố cục- Phần 1 (từ đầu… thế giới mới): vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách - Phần 2 (tiếp… tiêu hao lực lượng): những sai lầm mắc phải khi đọc sách - Phần 3 (đoạn còn lại) phương pháp đọc sách đúng và hiệu quả Câu 1 (trang 6 sgk ngữ văn 9 tập 2) Bàn về đọc sách, cụ thể là bàn về ý nghĩa của việc đọc sách và phương pháp đọc sách, tác
Soạn bài Khởi ngữ I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu1. Vị trí: Các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ - Về quan hệ với vị ngữ: từ ngữ in đậm không phải chủ ngữ trong câu, không có quan hệ với thành phần vị ngữ như chủ ngữ. 2. Các từ ngữ in đậm nói trên là khởi ngữ. Khởi ngữ đứng trước vị ngữ, nêu đề tài được nói đến trong câu, kết hợp phía trước với
Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợpBài văn trên bố cục 3 phần:- Mở bài: tác giả đòi hỏi việc cân nhắc ăn mặc trong cộng đồng xã hội- Thân bài: Tác giả bàn đến vấn đề phải ăn mặc sao cho hợp văn hóa, đạo đức, hợp với môi trường- Kết bài: Rút nhận định về trang phục đẹp- Hai luận điểm chính của văn bản:   + Ăn mặc phù hợp
Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợpBài 1 (trang 11 sgk ngữ văn 9) Trong đoạn văn (a), người viết sử dụng phép lập luận phân tích làm sáng rõ cái hay của bài Thu điếu ở mấy điểm.    + Câu đầu tiên nêu nhận xét khái quát tổng hợp từ nhiều trường hợp cụ thể "thơ hay là hay của hồn lẫn xác… đọc lại"    + Phân tích cái hay của Thu điếu: các điệu xanh, những cử động, cách dùng