Bài 8

Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)Bố cục:- Phần 1 (mười hai câu thơ đầu): cảnh Thúy Kiều báo ân cho Thúc Sinh.- Phần 2 (hai mươi hai câu thơ còn lại): Thúy Kiều báo oán Hoạn Thư. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 108 sgk ngữ văn 9 tập 1)Lời nói của Kiều với Thúc Sinh, ta thấy Kiều là người trọng nghĩa, rõ ràng trong mọi chuyện    + Nàng cảm tạ ân đức Thúc Sinh
Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)Bố cục:Phần 1 (14 câu đầu): Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt NgaPhần 2 (còn lại): Cuộc đối thoại Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (Trang 115 sgk ngữ văn 9 tập 1)Kết cấu truyền thống: trình tự thời gian, kết cấu người tốt gặp gian truân, bị hãm hãi nhưng được phù
Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựI. Tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự1. Trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích:+ Những câu thơ miêu tả cảnh: 6 câu đầu+ Những câu thơ miêu tả cảnh và tâm trạng của Kiều: 8 câu thơ cuốib, Những câu thơ tả cảnh là cơ sở để thể hiện tình cảm, tâm trạng của nhân vật+ Cảnh vật mênh mông, rộng lớn đối lập với tâm