Bài 19

Soạn bài Tiếng nói của văn nghệBố cục: - Phần 1 (từ đầu ...cách sống của tâm hồn) : Nội dung tiếng nói của văn nghệ. - Phần 2 (còn lại) : Sức mạnh lớn lao của văn nghệ trong đời sống con người. Câu 1 (Trang 16 sgk ngữ văn 9 tập 2)    - Bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm logic, mạch lạc, vừa có sự tiếp nối bổ sung, giải thích cho nhau   - Văn nghệ không chỉ phản ánh thực tại
Soạn bài Các thành phần biệt lậpI. Thành phần tình thái1.Từ ngữ thể hiện thái độ của người nói:- Chắc: thể hiện tin cậy cao- Có lẽ: thể hiện tin cậy nhưng thấp hơn so với từ "chắc" 2.Thành phần tình thái không quyết định đến nghĩa sự việc của câu. Cho nên khi bỏ đi từ ngữ chắc, có lẽ thì nội dung cơ bản của những câu trên không thay đổiII. Thành phần cảm thánCác từ ngữ Ô, Trời
Soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sốngI. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sốnga, Tác giả bàn luận về hiện tượng coi thường giờ giấc ở những công việc chung: bệnh phổ biến của xã hội, nhất là những nước kém phát triển, đang phát triển- Bệnh lề mề có hại cho đời sống xã hội, bàn đến, chỉ ra những biểu hiện cũng cái hại nhằm
Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sốngI. Đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sốnga, Các đề bài trên giống nhau: thể hiện sự việc, hiện tượng được biểu dương, sự việc hiện tượng không tốt thì phê phán, nhắc nhở- Dạng đề thường: nhận xét, nêu ý kiến, bày tỏ thái độb, Những dạng đề tương tự- Nêu nhận xét, suy nghĩ về hiện
Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Tìm hiểu, suy nghĩ, viết bài về tình hình địa phương1. Tìm hiểuLựa chọn các vấn đề để viết bài như: môi trường, đời sống nhân dân, những thành tựu trong quá trình đổi mới, chính sách an sinh xã hội 2. Cách làm- Sau khi chọn sự vật, hiện tượng cần phải có dẫn chứng như là một sự việc, hiện tượng của xã hội nói chung cần được