Soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

I. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

a, Tác giả bàn luận về hiện tượng coi thường giờ giấc ở những công việc chung: bệnh phổ biến của xã hội, nhất là những nước kém phát triển, đang phát triển

- Bệnh lề mề có hại cho đời sống xã hội, bàn đến, chỉ ra những biểu hiện cũng cái hại nhằm phê phán, thức tỉnh con người, xã hội tiến bộ hơn

b, Nguyên nhân bệnh lề mề:

- Thiếu trách nhiệm, không coi trọng việc chung

- Thiếu tự trọng, không tôn trọng người khác

c, Tác hại của bệnh lề mề:

- Gây hại cho tập thể, lãng phí thời gian, mất thời gian của người khác

- Làm công việc trì trệ, gây ra tập quán không tốt

- Người viết thể hiện thái độ phê phán đối với hiện tượng lề mề coi thường giờ giấc, đó là thứ bệnh gây tác hại đối với sự tiến bộ của xã hội

d, Bố cục bài viết mạch lạc, chặt chẽ

Mở bài: tác giả chỉ ra hiện tượng

Thân bài: nguyên nhân, phân tích tác hại, hiện tượng

KB: Giải pháp khắc phục

Luyện tập

Bài 1: (trang 21 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Các sự việc, hiện tượng đáng biểu dương mà em thấy ở trường của mình hoặc ngoài xã hội

   + Văn hóa đọc

   + Trung thực trong học tập

   + An toàn giao thông

   + Vấn đề môi trường

   + Nhặt được của rơi trả cho người mất

- Các vấn đề thời sự, có tính xã hội, có thể sử dụng làm chủ đề thảo luận nghị luận: an toàn giao thông, vấn đề môi trường.

Bài 2: (trang 21 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Hiện tượng thanh niên hút thuốc lá cần viết bài nghị luận:

   + Đây là hiện tượng xã hội có tính thời sự, phổ biến trong đời sống xã hội

   + Hút thuốc có hại cho sức khỏe bản thân, mọi người xung quanh

   + Đề ra biện pháp xử lí hiện tượng trên