Bài 22

Soạn bài Con cò - Chế Lan ViênBố cục- Phần 1 (từ đầu đến con ngủ chẳng phân vân): Hình ảnh con cò qua lời ru của mẹ khi con còn bé- Phần 2 (tiếp… và trong hơi mát câu văn): hình ảnh con cò gắn với cuộc đời đứa con- Phần 3 (còn lại): Suy ngẫm, triết lý nhà thơ về ý nghĩa lớn lao của tình mẹ thể hiện qua hình ảnh con cò và lời hát ruCâu 1 (Trang 48 sgk ngữ văn 9 tập 2) Hình tượng con cò
Soạn bài Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn vănBài 1 (Trang 49 sgk ngữ văn 9 tập 2) a, Liên kết câu: trường học- trường học (phép lặp)- Liên kết đoạn: trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến- như thế (phép thế)b, Liên kết câu: văn nghệ - văn nghệ (phép lặp)- Liên kết đoạn: lặp từ sự sống, văn nghệ (lặp)c, Liên kết câu: thời gian, con người
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 51. Vấn đề nghị luận đã được nhận thức rõ ngay từ đầu khi đọc phần đề bài. Bài viết đã cần phải trình bày đầy đủ các khía cạnh của sự việc, hiện tượng đời sống.2. Bài làm cần đưa ra hệ thống luận điểm- Nêu ra cái đúng, cái sai, thuận lợi, cái hại của sự việc- Biết cách tạo phân tích nhiều mặt của một vấn đề để tránh 3. Luận
Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo líI. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lía, Các đề từ 1, 3, 10 là đề có mệnh lệnh. Các đề còn lại đều là đề mở, không có mệnh lệnh. Tất cả đều đề cập đến một vấn đề thuộc phạm đời sống tinh thần, đạo đứcb, Một vài vấn đề tương tự:- Lòng nhân ái- Đố kị, ghen ăn tức ở- Bệnh dối