Bài 2

Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (G.G. Mác-két)Bố cục- Phần 1 (từ đầu… mất khả năng sống tốt đẹp hơn”): Chiến tranh hạt nhân đe dọa tới sự sống toàn nhân loại. - Phần 2 ( tiếp… trở lại điểm xuất phát của nó”): Chạy đua vũ trang là vô cùng kém, đi ngược lại sự tiến bộ xã hội - Phần 3 (còn lại): Chống chiến tranh hạt nhân, bảo vệ cuộc sống hòa bình là nhiệm
Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 21I. Phương châm quan hệThành ngữ “Ông nói gà, bà nói vịt” chỉ hiện tượng không thống nhất, không hiểu người khác nói gì dẫn đến tình trạng trật khớp, lệch lạc trong giao tiếp- Để tránh tình trạng, khi hội thoại phải nói đúng đề tài giao tiếp, nói đúng vấn đề quan tâm- Đó chính là phương châm quan hệ trong hội thoạiII. Phương
Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh1. Đọc văn bản 2. Nhan đề văn bản: Cây chuối trong đời sống Việt Nama, Đối tượng thuyết minh là cây chuối trong quan hệ đời sống của người Việt Nam chứ không phải cây chuối thuần túy loài thực vậtb, Những câu trong văn bản thuyết minh về đặc điểm tiêu biểu của cây chuối:
Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh I. Hướng dẫn chuẩn bịCho đề bài: Con trâu ở làng quê Việt NamKiểu văn bản/ thể loại: Thuyết minh- Đối tượng thuyết minh: Con trâu- Phạm vi kiến thức: Con trâu ở làng quê Việt Nam- Yêu cầu chung: Vận dụng linh hoạt phương pháp thuyết minh, một số biện pháp nghệ thuật, yếu tố miêu tảLập dàn ý:MB: Giới thiệu hình ảnh