Bài 31

Soạn bài Con chó BấcCâu 1 (trang 154 sgk ngữ văn 9 tập 2) - Phần 1 (từ đầu… mới khơi dậy lên được): khẳng định tình thương yêu đến tôn thờ, cuồng nhiệt cảu chú chó Bấc với người chủ Thooc- tơn- Phần 2 (tiếp… hầu như biết nói đấy!): tình cảm của Thooc- tơn đối với Bấc- Phần 3 (đoạn còn lại) tình cảm của Bấc dành cho Thooc-tơnCâu 2 (trang 154 sgk ngữ văn 9 tập 2) - Thooc-tơn đối xử
Soạn bài Kiểm tra về truyệnCâu 1 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2) Tên tác phẩm Thể loại Tác giả Năm sáng tác Làng Truyện ngắn Kim Lân 1948 Lặng lẽ Sa Pa Truyện ngắn Nguyễn Thành Long 1970 Chiếc lược ngà Truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng 1966 Bến quê Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu 1985 Câu 2 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2) - Tóm tắt truyện ngắn Làng: Câu chuyện về ông Hai người làng Chợ Dầu, theo lối kháng
Soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì 2Câu 1 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2) Khởi ngữ: Còn mắt tôiCó thể viết lại câu: Nhìn mắt tôi các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!"Câu 2 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2) a, Thật đấy: dùng tỏ thái độ xác nhận, khẳng định điều nói trong câu (thành phần tình thái)b, Cũng may: dùng để tỏ sự đánh giá tốt về điều được nói trong câu
Soạn bài Luyện tập viết hợp đồngI. Lý thuyết1. Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận cam kết2. Văn bản có tính pháp lí: hợp đồng3. Một bản hợp đồng gồm:Phần mở đầu:   + Quốc hiệu, tiêu ngữ   + Tên hợp đồng   + Thời gian, địa điểm    +