Soạn bài Chương trình địa phương (phần văn)

Câu 1 (trang 122 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Những tác giả người Hà Nội và những tác phẩm viết về Hà Nội :

- Tác giả : Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Bằng...

- Tác phẩm : Hà Nội trong cơn lốc (Vũ Bằng), Hà Nội và hai ta (Thơ, Tế Hanh), Chuyện cũ Hà Nội (truyện tư liệu, Tô Hoài), Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi (bút ký, Nguyễn Tuân)...

Câu 2 (trang 122 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

STT Họ tên Bút danh Tác phẩm chính
1 Nguyễn Mạnh Khải Nguyễn Khải Gặp gỡ cuối năm (1982), Thời gian của người (1985)...
2 Vũ Hùng Tạ Vũ Những cánh chim trời (1984)...
3 Phan Thị Thanh Nhàn Việt Phương Nghiêng về anh (thơ, 1992), Hoa mặt trời(1978),...
4 Trần Việt Phương Hữu Đạt Cửa đã mở (2008), Cát dưới chân người (2011)...
5 Nguyễn Hữu Đạt Phía sau giảng đường (1997), Dòng xoáy cuộc đời (2003)...Quái nhân (2015)...

Câu 3 (trang 122 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Một số tác phẩm viết về Hà Nội : Hà Nội phố (thơ, Phan Vũ), Thú ăn chơi người Hà Nội (Băng Sơn), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Thương nhớ mười hai (Vũ Bằng), Sống mãi với thủ đô (Nguyễn Huy Tưởng),...

Câu 4 (trang 122 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Bài thơ về Hà Nội :

Hà Nội có chong chóng

Cứ tự quay trong nhà

Không cần trời thổi gió

Không cần bạn chạy xa

Hà Nội có nhiều hoa

Bó từng chùm cẩn thận

Mấy chú vào mua hoa

Tươi cười ra mặt trận

Hà Nội có Hồ Gươm

Nước xanh như pha mực

Bên hồ ngọn Tháp Bút

Viết thơ lên trời cao...

(Góc sân và khoảng trời – Trần Đăng Khoa)