Cách làm bài văn tả cảnh sinh hoạt hay nhất

Đề bài: Hướng dẫn cách làm bài văn tả cảnh sinh hoạt.

Bài văn mẫu

Mở bài: Giới thiệu cảnh sinh hoạt được tả

Thân bài:

- Tả chi tiết về cảnh sinh hoạt

- Không khí của cảnh sinh hoạt như thế nào?

- Những hoạt động tập thể của mọi người

- Miêu tả cảnh từ bao quát tới chi tiết

Kết bài: Cảm nghĩ của em về cảnh sinh hoạt được tả