Văn mẫu: Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài "Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử" của Thúy Lan. Bài văn mẫu   Hơn một thế kỉ qua, cầu Long Biên đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng, bi tráng của Hà Nội. Hiện nay, tuy đã rút về vị trí khiêm nhường nhưng cầu Long Biên vẫn mãi mãi là một chứng nhân lịch sử không chỉ của riêng Hà Nội mà là của chung cả nước cầu Long Biên - chứng nhân lịch