Văn mẫu: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về "Bức thư của thủ lĩnh da đỏ" của Xi-át-tơn Bài văn mẫu   Năm 1854, Tổng thống thứ 14 của nước Mĩ là Phreng-klin Pi-ơ-xơ tỏ ý muốn mua vùng đất của người da đỏ để mở mang hệ thống đường sắt. Thủ lĩnh Xi-át-tơn đã gửi bức thư này để trả lời. Đây là một bức thư nổi tiếng, từng được coi là một trong những văn bản hay nhất về đề tài thiên