Văn mẫu: Lòng yêu nước

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài "Lòng yêu nước" của I-li-a Ê-ren-bua Bài văn mẫu   I-li-a Ê-ren-bua (1891 - 1962)! à nhà văn lớn của Liên Xô, đồng thời là một nhà báo xuất sắc trong đại chiến thế giới lI. Những sáng tác của ông thấm đượm tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Nga. Cuộc đời nhà văn là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu và lao động không