Cách làm bài văn tả đồ vật hay nhất

Đề bài: Hướng dẫn cách làm bài văn tả đồ vật.

Bài văn mẫu

Mở bài:

   Giới thiệu về đồ vật miêu tả (ở đâu, nó thuộc sở hữu của ai?,lý do có đồ vật đó…)

Thân bài:

- Tả bao quát:

   +Hình dáng, kích thước, màu sắc

- Tả chi tiết các bộ phận của đồ vật

   + Nhấn vào đặc điểm nổi bật, đẹp nhất của đồ vật

- Nói về lợi ích, công dụng của đồ vật

- Hoạt động, kỉ niệm của em đối với đồ vật ấy

Kết bài:

   Nêu cảm nghĩ, cảm xúc của cá nhân với đồ vật đó