Cách làm bài văn tả cảnh thiên nhiên hay nhất

Đề bài: Hướng dẫn cách làm bài văn tả cảnh thiên nhiên.

Bài văn mẫu

Mở bài: Cảnh ở đâu? Em thấy cảnh đó vào dịp nào?

   Khung cảnh bao quát xung quanh thế nào?

Thân bài:

   Miêu tả cảnh vật theo trình tự nhất định:

- Miêu tả từ xa tới gần, từng chi tiết của cảnh

- Miêu tả cảnh vật trong những mùa, những khoảng thời gian khác nhau.

- Hoạt động của người và vật trong cảnh

- Đặc điểm nổi bật thu hút sự chú ý của mọi người

Kết bài:

   Cảm xúc của em trước cảnh là gì?

   Suy nghĩ về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.