Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

I. Tìm hiểu bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

a, Văn bản nghị luận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

- Có thể đặt tên cho văn bản: Sức sống Sa Pa

b, Luận điểm của bài

- Tấm lòng yêu đời, tinh thần trách nhiệm với công việc

- Sự hiếu khách, tận tình với mọi người

- Sự khiêm tốn

c, Cách dẫn dắt từng luận điểm:

Nêu luận điểm (các câu chủ đề đầu đoạn) – phân tích, chứng minh luận điểm- khái quát chung, nâng cao vấn đề

Luyện tập

Bài 1: (trang 63 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Đoạn văn nghị luận: cái chết của nhân vật lão Hạc, qua đó thấy được cách nhân vật trong truyện lão Hạc- Nam Cao

- Các luận điểm chính của đoạn văn:

   + Lão Hạc lựa chọn sống và chết

   + Lão Hạc chọn cái chết chứ không sống khổ nhục

   + Cái chết của lão Hạc gieo lên sự sống

- Nhân vật lão Hạc trong đoạn văn

   + Giàu lòng thương cảm, vị tha

   + Con người khốn khổ bị dồn tới đường cùng vẫn kiên cường chọn cái chết.