Bài 29

Soạn bài Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục Hướng dẫn soạn bài Câu 1 ( trang 121 sgk Ngữ văn 8 tập 2):   - Lớp kịch được chia thành hai cảnh:     + Cảnh 1: Lời thoại của ông Giuốc- đanh và bác phó may.     + Cảnh sau: Đối thoại giữa ông Giuốc- đanh và tay thợ phụ.   - Số lượng nhân vật xuất hiện trong từng cảnh:     + Cảnh 1: Sân khấu xuất hiện bốn nhân vật: ông Giuốc- đanh, bác phó
Soạn bài Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu Bài 1 (trang 123 sgk Ngữ văn 8 tập 2):   a, Trật tự từ trong câu trên thể hiện thứ tự trước sau của công việc cần phải làm     - Tầm quan trọng của sự việc.   b, Trật tự từ trong câu thể hiện:     - Việc làm thường xuyên và là việc chính xếp trước: bán bóng đèn.     - Việc làm không thường xuyên, việc phụ xếp sau: bán cả vàng
Soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận I. Chuẩn bị ở nhà     Cho đề bài: "Trang phục và văn hóa". Lập dàn bài chi tiết. Tập hợp những suy nghĩ, những hình ảnh và những câu chuyện mà em đã tích lũy được xung quanh vấn đề về trang phục trong đời sống.II. Luyện tập   1. Định hướng làm bài     Trang phục và văn hóa là đề tài mở, có nhiều hướng