Bài 5

Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội I- Từ ngữ địa phương- Bắp và bẹ ở đây ở đều có nghĩa là "ngô". Trong ba từ bắp, bẹ, ngô, từ nào là từ địa phương, từ nào được sử dụng trong toàn dân?- Bắp và từ bẹ đều là từ ngữ địa phương. Từ ngô là từ ngữ toàn dân.II. Biệt ngữ xã hội a, Trong đoạn văn trên tác giả có chỗ dùng là "mẹ", có chỗ lại dùng "mợ". Bởi
Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự I- Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự 1. Trong cuộc sống hằng ngày, có những văn bản tự sự chúng ta đã đọc nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông báo cho người khác thì phải tóm tắt văn bản tự sự.2. Tóm tắt văn bản tự sự: Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sựII- Cách tóm tắt
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sựBài 1: (trang 61 sgk Ngữ Văn 8 tập 1)- Cách nêu như SGK chưa mạch lạc, có thể sắp xếp lại theo những ý sau:b, Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng.a, Con trai lão Hạc đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại “cậu Vàng”d, Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó.c, Lão mang tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1 Câu chuyện được kể theo chủ đề “ kỉ niệm ngày đầu tiên đi học”1. Cảm xúc, những hình ảnh trường, lớp, thầy cô, cha mẹ, những ấn tượng chung trong ngày đầu tiên đi học được nhấn mạnh, lặp đi lặp lại trong mạch kể chuyệnBố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc các phần, các đoạn để thể hiện chủ đề, sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm