Bài 22

Soạn bài Thiên đô chiếu - Lí Công Uẩn* Bố cục- Phần 1. “Xưa nhà Thương… không dời đổi”: Cơ sở lịch sử và thực tiễn của việc dời đô.- Phần 2. “Huống gì thành Đại La…. đế vương muôn đời”: Lí do chọn thành Đại La làm kinh đô- Phần 3. Đoạn còn lại: Quyết định dời đổi.Câu 1 ( trang 51 sgk Ngữ văn 8 tập 2):   “Chiếu dời đô”, Lí Công Uẩn viện dẫn sử sách Trung Quốc nói
Soạn bài Câu phủ định I. Đặc điểm hình thức và chức năng   1. Các câu (b), ( c), ( d) có các từ "không", "chưa", "chẳng" khác về mặt hình thức so với câu (a)   - Câu ( a) mang nghĩa khẳng định về sự việc Nam đã đi Huế, còn câu (b), (c) và (d ) lại phủ định điều đó.   2. Những câu có từ ngữ phủ định:     + Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn. → phủ định nhận định trước
Soạn bài Chương trình địa phương (phần văn - trang 55) Giới thiệu di tích thắng cảnh địa phương. Có thể tham khảo các ý sau để viết: Mùa xuân khi đất trời giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người hân hoan cũng là lúc nhiều lễ hội dân gian ở nước ta tưng bừng vào hội. Hội xuân là thời điểm cuốn hút nhất n người ta đi chùa, tham gia lễ hội để thể hiện lòng thành tâm, cầu an cho cả