Bài 25

Soạn bài Bàn luận về phép học - La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Bố cục: 4 phần- Phần 1 (Từ đầu...tệ hại ấy): Mục đích của việc học- Phần 2 (Cúi từ nay...xin chớ bỏ qua): Bàn về cách học- Phần 3 ( Đạo học...thịnh trị): Kết quả dự kiến- Phần 4 (Đoạn còn lại): Kết luận về phép họcCâu 1 (trang 78 sgk Ngữ văn 8 tập 2):     Ở đoạn đầu "Ngọc không mài… những điều tệ hại ấy" tác
Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm I. Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận   Câu chủ đề:     - Đoạn 1: "Thật là chốn hội tụ trọng yếu … đế vương muôn đời" – Câu chủ đề mở đoạn     - Đoạn 2: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước" – Câu chủ đề là câu mở đoạn.     - Đoạn 1 viết theo kiểu quy nạp, đoạn 2 viết theo
Soạn bài Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm I. Chuẩn bị ở nhàĐề bài : "Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần học tập chăm chỉ hơn".Câu 1: Phân tích đề- Thể loại : văn nghị luận (về một vấn đề trong học tập).- Nội dung : khuyên bạn học tập chăm chỉ.- Hình thức : báo tường.- Đối tượng tiếp nhận : bạn cùng lớp.Ngoài các yếu tố về thể loại,
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6: Văn nghị luậnĐề 1: Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.I. Dàn ý   Mở bài:     + Khẳng định vai trò lãnh đạo anh minh quyết định tới sự hưng thịnh của quốc gia, từ đó dẫn ra công lao của Lí Công Uẩn