Bài 12

Soạn bài Ôn dịch thuốc lá - Nguyễn Khắc ViệnBố cục Chia làm 3 phần:   + Phần 1 (từ đầu ... nặng hơn cả AIDS) : nạn ôn dịch thuốc lá   + Phần 2 ( tiếp ... con đường phạm pháp): tác hại về sức khỏe và kinh tế mà ôn dịch thuốc lá gây ra   + Phần 3 (còn lại) : lời kêu gọi đẩy lùi vấn nạn.Hướng dẫn soạn bài Câu 1: (trang 121 sgk Ngữ Văn tập 1)- Việc sử dụng dấu phẩy ở nhan đề
Soạn bài Câu ghép (tiếp theo) I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép 1. Quan hệ ý nghĩa trong câu ghép trên là quan hệ nguyên nhân- kết quả    + Trong đó vế câu "có lẽ" là giả thuyết về kết quả   + Từ nối "bởi vì" nêu nguyên nhân: tâm hồn người Việt Nam ta rất đẹp, vì cuộc đấu tranh của ta từ trước tới nay cao quý.2. Những quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép: quan hệ nguyên nhân,
Soạn bài Phương pháp thuyết minh I- Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh 1. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh a, Các văn bản thuyết minh vừa học (Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục, Huế, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, Con giun đất) sử dụng tri thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội…b, Để có được những tri thức đó chúng ta phải quan sát, học tập,