Bài 17

Soạn bài Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn KhảiBố cụcGồm 3 phần:- Phần 1 (8 câu thơ đầu): Cảnh sầu thảm đất Bắc trời Nam khi giặc xâm lược- Phần 2 ( 20 câu thơ tiếp): Tội ác của giặc Minh và tiếng khóc xót thương vận nước.- Phần 3 ( 8 câu cuối): Lời căn dặn của cha về trách nhiệm với đất nướcThể loạiSong thất lục bátHướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 tập 1)- Giọng
Soạn bài Làm thơ bảy chữ I. Chuẩn bị ở nhà II. Hoạt động trên lớp 1. Nhận diện luật thơ + Thơ bảy chữ cổ thể (thơ cổ phong)- thất ngôn có hình thức đối tự do+ Thất ngôn Đường luật ( 8 câu 7 chữ) và thất ngôn tứ tuyệt ( bốn câu 7 chữ) có niêm luật chặt chẽ+ Thơ bảy chữ hiện đại tự do, linh hoạt2. Nhịp trong thơ thường là 4/3 hoặc 2/2/3 3. Vần trong thơ bảy chữ + Có thể các vần
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 I. Những nội dung cơ bản cần chú ý1. Về phần Đọc- hiểu văn bản2. Về phần tiếng Việt3. Về phần tập làm vănII. Hướng dẫn phần kiểm tra đánh giáPhần I. Trắc nghiệm 1. D 2. A 3. C 4. D 5. D.Mặt 6. A 7. D 8. B 9. C 10. D 11. C 12. D Phần II: Tự luậnThuyết minh về một loài hoa mà em yêu thíchMở bài:Giới thiệu về loại hoa mà em yêu thích (hoa tuy-lip). Đây là