Bài 28

Soạn bài Kiểm tra Văn I. Trắc nghiệm (3 điểm)1. Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp A B 1. Ngắm trăng a. Tình yêu quê hương trong sáng được thể hiện qua bức tranh sinh động về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn của người dân làng chài và sinh hoạt làng chài 2. Quê hương b. Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống
Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu I. Nhận xét chung   1. Có thể thay đổi trật tự từ trong     Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm theo những cách sau mà không làm thay đổi nghĩa của câu:     - Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.     - Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6 Đề 2: Từ bài Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử, hãy bàn về mối quan hệ giữa “học” với ‘hành”1. Nội dung kiến thức: dựa vào bài Bàn về phép học của Nguyễn Thiếp cần chỉ ra được tầm quan trọng của phương pháp học đi đôi với hành.Khẳng định được tư tưởng đúng đắn, đi trước thời đại của La Sơn Phu tử là đúng đắn- Giải thích được
Soạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận I. Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận   1. Đoạn trích ( a) và (b ) có sử dụng yếu tố miêu tả và tự sự nhưng đều là văn bản nghị luận. Nhờ các yếu tố này mà luận cứ của văn bản nghị luận chân thực, rõ ràng, sinh động và có sức thuyết phục mạnh mẽ.     + Các yếu tố tự sự ở đoạn (a ) để