Bài 20

Soạn bài Tức cảnh Pắc Bó - Hồ Chí Minh * Bố cục: 2 phần- Phần 1 (3 câu thơ đầu): Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác.- Phần 2 (còn lại): Cảm nghĩ của Bác về cuộc đời cách mạng.Câu 1 (trang 29 sgk ngữ văn 8 tập 2) :    - Bài thơ Tức cảnh Pác Bó thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật    - Một số bài thơ cùng loại: Nam quốc sơn hà, Cảnh khuya, Nguyên tiêu, Bánh trôi nước, Thiên
Soạn bài Câu cầu khiến I. Đặc điểm hình thức của câu cầu khiến   1. Trong đoạn trích trên câu cầu khiến là:     + Đoạn ( a) câu: " Thôi đừng lo lắng." và " Cứ về đi."     + Đoạn (b ) câu: " Đi thôi con."     - Đặc điểm hình thức: Có các từ cầu khiến "Thôi", "đi".     - Câu cầu khiến ở những đoạn trên dùng để: yêu cầu và đề nghị.   2. Cách đọc câu "Mở cửa!" trong (b ) khác
Soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh   1. Bài viết cung cấp cho người đọc:     + Lịch sử hình thành của hồ Hoàn Kiếm (ban đầu là một nhánh sông Hồng)     + Hồ với nhiều tên gọi khác nhau trải qua chiều dài lịch sử.     + Lịch sử và kiến trúc của đền Ngọc Sơn     + Bên cạnh đó là những danh lam thắng cảnh như Đài Nghiên, Tháp
Soạn bài Ôn tập về văn bản thuyết minh I. Ôn tập lý thuyết   1. Văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng trong đời sống:    - Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng nhằm cung cấp tri thức cho con người bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích.    + Tri thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.   2. Văn bản thuyết minh khác các kiểu văn bản khác như tự sự, miêu