Bài 30

Soạn bài Chương trình địa phương (phần văn - trang 127) I. Chuẩn bịCâu 1: Các văn bản nhật dụng ở lớp 8 để cập đến những vấn đề: - Môi trường: Thông tin về trái đất năm 2000- Dân số: Bài toán dân số- Bài trừ tệ nạn thuốc lá: Ôn dịch thuốc láCâu 2: Tự chọn một trong những vấn đề trên để phản ánh một khía cạnh nào đó của vấn đề ngay chính trên quê hương mình.Có thể viết
Soạn bài Chữa lỗi diễn đạt Bài 1 (trang 127 sgk Ngữ văn 8 tập 2)   a, Trong câu trên đồ dùng học tập không cùng nhóm với quần áo, giày dép vì thế nên sửa thành:     - Chúng em đã giúp các bạn học sinh vùng bão lụt quần áo, gày dép và đồ dùng học tập.     - Chúng em đã giúp các bạn học sinh vùng bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác.   b, Phạm vi đối tượng trong
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7: Văn nghị luậnĐề số 1: Tuổi trẻ và tương lai đất nướcI. Dàn ý   Mở bài: Đặt vấn đề, nêu vai trò của tuổi trẻ đối với tương lai của đất nước. Có thể trích dẫn câu nói nổi tiếng về tuổi trẻ.   Thân bài:    - Khái niệm tuổi trẻ:   + Tuổi trẻ là lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Lứa tuổi được học hành, đang còn ngồi trên ghế nhà