Bài 32

Soạn bài Trả bài kiểm tra Văn Đang biên soạn...
Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) I. Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ địnhBài 1 ( trang 138 sgk Ngữ văn 8 tập 2)    a, Câu cầu khiến    b, Câu trần thuật    c, Câu nghi vấn    d, Câu nghi vấn    e, Câu cầu khiến    g, Câu cảm thán    h, Câu trần thuậtII. Hành động nóiBài 1 (trang 138 sgk Ngữ văn 8 tập 2):    a, Bộc lộ cảm xúc    b, Phủ
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7 1. Bài văn cần nêu rõ luận điểm, vận dụng các phép lập luận như phép phân tích, phép tổng hợp, phép so sánh, phép chứng minh sử dụng linh hoạt sẽ khiến bài viết thuyết phục.2. Các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả là các yếu tố đi kèm giúp bài văn nghị luạn rõ ràng, sinh động, thuyết phục, không nên lạm dụng các yếu tố này trong quá trình làm bài.3.
Soạn bài Văn bản thông báo I. Đặc điểm của văn bản thông báoCâu 1 (trang 142 sgk Ngữ văn 8 tập 2):   - Trong văn bản 1:    + Người gửi thông báo: Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Bằng (kí thay Hiệu trưởng trường THCS Hải Nam).    + Người nhận thông báo: Các giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp trong toàn trường THSC Hải Nam.   - Trong văn bản 2:    + Người gửi thông báo: Liên đội trưởng