Bài 15

Soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Bố cục   + Hai câu đề: Khẳng định tinh thần bất khuất phi thường   + Hai câu thực: chiêm nghiệm về cuộc đời sóng gió   + Hai câu luận: Hình tượng bậc anh tài có tài năng, chí khí   + Hai câu kết: sự bền chí, vững lòng của anh hùngThể loại: Thơ thất ngôn bát cú Đường luậtHướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 8 tập 1)- Vẫn là
Soạn bài Đập đá ở Côn Lôn - Phan Châu TrinhThể loại Thất ngôn bát cú Đường luật cổ điểnBố cục - Hai câu Đề: Tư thế ngạo nghễ của người tù khi ở Côn Lôn- Hai câu Thực: Sức mạnh phi thường của người chí sĩ yêu nước- Hai câu Luận: Chí khí vững bền qua gian khó- Hai câu Kết: Tinh thần lạc quan, dũng khí hiên ngang sắt đá.Phương thức biểu đạt Biểu cảm kết hợp với tự sựHướng
Soạn bài Ôn luyện về dấu câu I- Tổng kết về dấu câu Dấu câu Công dụng Dấu chấm Đặt cuối câu trần thuật Dấu chấm hỏi Đặt cuối câu nghi vấn Dấu chấm than Đặt cuối câu cầu khiến và câu cảm thán Dấu phẩy Dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận câu. Cụ thể: - giữa các thành phần phụ của câu với chủ ngữ và vị ngữ - giữa các từ ngữ có cùng chức vụ ngữ pháp - giữa
Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học I. Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú1. Quan sát a, Mỗi bài thơ có 7 tiếng, số dòng và số chữ có bắt buộc và không thể tùy tiện thêm bớt.b, Sử dụng kí hiệu bằng trắc cho hai bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác và Đập đá ở Côn LônVẫn là hào