Quảng cáo

Soạn bài Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Bố cục

Chia làm 3 phần:

   + Phần 1 (từ đầu … chủ đề “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”): giới thiệu về Ngày Trái Đất.

   + Phần 2 (tiếp … nghiêm trọng đối với môi trường): tác hại và giải pháp hạn chế, khắc phục sử dụng bao bì ni lông).

   + Phần 3 ( còn lại): lời kêu gọi hành động bảo vệ trái đất.

   - PTBĐ: Thuyết minh.

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 107 sgk Ngữ Văn 8 tập)

Bố cục chia làm 3 phần:

   + Phần 1 (từ đầu … chủ đề “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”) Giới thiệu về Ngày Trái Đất

   + Phần 2 (tiếp … nghiêm trọng đối với môi trường): Tác hại và giải pháp hạn chế, khắc phục sử dụng bao bì ni lông)

   + Phần 3 ( còn lại): Lời kêu gọi hành động bảo vệ trái đất

Câu 2 ( trang 107 sgk Ngữ Văn 8 tập 1)

- Nguyên nhân cơ bản:

   + Bởi đặc tính không phân hủy của pla-xtic

   + Mỗi ngày Việt Nam thải hàng triệu bao bì ni lông ở nơi công cộng, ao hồ, sông…

- Gây hại môi trường

   + Gây cản trở thực vật phát triển, tắc cống tắc các đường ống dẫn nước, làm chết sinh vật khi chúng nuốt phải…

- Gây hại tới sức khỏe con người:

   + Ô nhiễm thực phẩm, tạo ra khí độc gây ngộ độc, tắc thở khi đốt bao bì ni lông, gây rối loạn trao đổi chất, gây dị tật bẩm sinh…

Quảng cáo

Câu 3 ( trang 107 sgk Ngữ Văn 8 tập 1)

- Văn bản có tính thuyết phục lớn vì:

   + Văn bản chỉ ra tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao bì ni lông

   + Lí lẽ đưa ra đều dựa trên việc khảo sát thực tế, nghiên cứu của các nhà khoa học

   + Kiến nghị có sức thuyết phục bởi việc bảo vệ môi trường ai cũng có thể làm được

- Sử dụng từ “vì vậy” tạo sự liên kết giữa hai phần đặc biệt quan trọng của văn bản:

   + Nối phần nguyên nhân việc sử dụng bao bì ni lông với giải pháp khắc phục.

   + Không có từ liên kết “vì vậy” bài văn sẽ không chặt chẽ, mạch lạc và thuyết phục.