Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1

1. Kể chuyện về nhân vật: Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mỵ Nương. Trong đó nhân vật chính là Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Cần giới thiệu rõ về tên, quê quán, tài năng của hai chàng Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

2. Sự việc được kể xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng chính là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

- Nguyên nhân: Trực tiếp và gián tiếp

- Diễn biến: trình bày theo thứ tự thời gian, khôn gian

- Kết quả sự việc, kết quả đó có ý nghĩa, kết thúc có hậu.

3. Kể câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh với mục đích lý giải hiện tượng mưa lũ hàng năm mà dân ta đối mặt

4. Chú ý lỗi chính tả: viết hoa tên nhân vật, từ ngữ sử dụng đơn giản, dễ hiểu