Bài 27

Soạn bài Lòng yêu nước (I-li-a Ê-ren-bua)Bố cục: - Đoạn 1 (Từ đầu ... lòng yêu Tổ quốc) : đúc rút chân lí về lòng yêu nước – yêu từ những vật tầm thường nhất. - Đoạn 2 (còn lại) : Sức mạnh lòng yêu nước. Câu 1: Đại ý của bài văn:   Tác giả lý giải lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu với tất cả những sự vật cụ thể và bình thường nhất, gần gũi và thân
Soạn bài Lao xao (Duy Khán)Bố cục: gồm 2 phần- Phần 1 (từ đầu đến Râm ran): Cảnh làng quê lúc chớm hè - Phần 2 (còn lại): Thế giới các loài chim Câu 1 (trang 113 sgk ngữ văn 6 tập 2):   Trình tự kể tả các loài chim được nói đến:  - Bồ các, chim ri, sáo sậu, sáo đen, tu hú  - Chim ngói, nhạn, bìm bịp  - Diều hâu, chèo bẻo, quạ đen, quạ khoang, cắt.  - Trong bài, tác giả nhắc tới rất nhiều
Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀI. Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀCâu 1: Phân tích thành phần chủ ngữ, vị ngữ: Chủ ngữ Vị ngữ Bà đỡ TrầnLà người huyện Đông Triều Truyền thuyết là loại truyện dân gian … tưởng tượng kì ảo. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tôlà một ngày trong trẻo, sáng sủa Dế Mèn trêu chị Cốclà dại Câu 2: Các vị ngữ đều có từ là kết hợp với