Bài 26

Soạn bài Cây tre Việt Nam (Thép Mới)Câu 1 (trang 99 sgk ngữ văn 6 tập 2):- Đại ý: Cây tre Việt Nam nói lên sự gắn bó thân thiết, lâu đời của tre với đời sống con người Việt trong lao động, sản xuất, chiến đấu. Cây tre mang những phẩm chất quý báu của con người Việt Nam như ngay thẳng, nhũn nhặn, thủy chung, can đảm. Cây tre Việt Nam mãi gắn bó, đồng hành với người Việt trong tương lai.- Bố
Soạn bài Câu trần thuật đơnI. Câu trần thuật đơn là gì?Câu 1: Các câu này dùng để trần thuật. Câu Kiểu câu Chưa nói hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài.Câu trần thuật Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:Câu trần thuật Thông ngách sang nhà ta?Câu nghi vấn chức năng bộc lộ cảm xúc Dễ nghe nhỉ! Câu cảm thán Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.Câu cầu khiến
Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữChuẩn bị ở nhàCâu 1: Thơ năm chữ- Là thể thơ mỗi dòng năm chữ, còn gọi là ngũ ngôn.- Có nhịp 3/1/2 hoặc 2/3- Vần thơ thay đổi không nhất thiết là vẫn liền tiếp.- Số câu cũng không hạn định- Bài thơ thường chia khổ, mỗi khổ thường bốn câu, nhưng cũng có khi hai câu hoặc không chia khổ.Câu 2: Một số đoạn thơ năm chữ khác:a."Trăng ơi ...