Bài 1

Soạn bài Con Rồng cháu Tiên Bố cục: - Phần 1 (Từ đầu ... Long Trang): giới thiệu Lạc Long Quân và Âu Cơ. - Phần 2 (tiếp ... lên đường): việc sinh con và chia con. - Phần 3 (còn lại): việc lập nước Văn Lang và nguồn gốc dân tộc Việt. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 8 sgk ngữ văn 6 tập 1)Những chi tiết thể hiện tính kì lạ, cao quý về nguồn gốc và hình dạng của Lạc Long Quân và Âu Cơ:- Nguồn
Soạn bài Bánh Chưng, bánh Giầy Hướng dẫn soạn bàiCâu 1( trang 12 sgk ngữ văn 6 tập 1)- Vua Hùng chọn người nối ngôi khi đất nước thanh bình và nhà vua đã già- Ý định của vua: Người nối ngôi phải nối được chí vua, không nhất thiết phải là con trưởng- Hình thức: thử tài (nhân lễ Tiên Vương, ai làm vừa ý vua sẽ được nối ngôiCâu 2 (trang 12 sgk ngữ văn 6 tập 1)Trong các con vua, chỉ Lang Liêu
Soạn bài Từ và cấu tạo của từ tiếng việt I. Từ là gì?Câu 1 (trang 13 sgk ngữ văn 6 tập 1)- Các tiếng: Thần, dạy, dân, cách, trồng, trọt, chăn, nuôi, và, cách, ăn, ở.- Các từ:     + Từ đơn: Thần, dạy, dân, cách, và     + Từ ghép: Trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở.Câu 2 (trang 13 sgk ngữ văn 6 tập 1)Các đơn vị được gọi là tiếng và từ khác nhau     + Tiếng là thành phần cấu tạo nên
Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt1. Văn bản và mục đích giao tiếpa, Trong đời sống, khi có một tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng mà cần biểu đạt cho mọi người thì cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ nói hoặc viết.b, Khi muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng ấy một cách đầy đủ, trọn vẹn cho người