Bài 8

Soạn bài Cây bút thần Bố cục: - Đoạn 1 (Từ đầu ... em vẽ cho thùng): Mã Lương học vẽ và có bút thần, em vẽ giúp đỡ người nghèo. - Đoạn 2 (tiếp ... phóng như bay): Mã Lương dùng bút thần chống lại tên địa chủ. - Đoạn 3 (tiếp ... lớp sóng hung dữ): Mã Lương dùng bút thần trừng trị tên vua hung ác, tham lam. - Đoạn 4 (còn lại): Những truyền tụng về Mã Lương và cây bút thần. Hướng dẫn
Soạn bài Danh từ I. Đặc điểm của danh từ1. Cụm danh từ: Ba con trâu ấy 2. Xung quanh những danh từ trong cụm danh từ nói trên có:- Số từ: ba- Danh từ chính: con trâu- Đại từ phiếm chỉ: ấy3. Các danh từ khác: vua, làng, gạo nếp, trâu đực, con, thúng.4. Danh từ biểu thị sự vật, người, khái niệm…5. Đặt câu- Làng tôi mang vẻ đẹp của vùng quê miền biển.- Trâu là loài vật hiền lành, chăm chỉ.II.
Soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự I. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự1. Đọc đoạn văna, Đoạn 1 được kể theo ngôi thứ ba, bởi người kể chuyện không xưng tôi.b, Đoạn 2 được kể theo ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện xưng tôi.c, Người kể chuyện trong đoạn 2, là nhân vật Dế Mènd, Ngôi kể thứ ba có thể kể tự do, không bị hạn chế. Ngôi kể thứ nhất chỉ được kể