Bài 2

Soạn bài Thánh Gióng Bố cục: - Phần 1 (Từ đầu ... nằm đấy): Sự ra đời của Gióng. - Phần 2 (tiếp ... cứu nước): Gióng đòi đi đánh giặc, sự lớn bổng kì lạ. - Phần 3 (tiếp ... lên trời): Gióng đánh giặc và bay về trời. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 ( trang 24 sgk ngữ văn 6 tập 1)- Trong truyện Thánh Gióng có những nhân vật: Gióng, bố mẹ Gióng, nhà vua, sứ giả, quân giặc Ân.- Nhân vật chính:
Soạn bài Từ mượn I. Từ thuần Việt và từ mượnCâu 1 (trang 24 sgk ngữ văn 6 tập 1)- Trượng: đơn vị đo bằng 10 thước của Trung Quốc- Tráng sĩ: người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, làm việc lớn.Câu 2 (trang 24 sgk ngữ văn 6 tập 1)Các từ vừa chú thích có nguồn gốc từ HánCâu 3 (trang 24 sgk ngữ văn 6 tập 1)- Các từ được mượn từ tiếng Hán: Sứ giả, buồm, giang sơn, gan- Từ mượn
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sựI. Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sựCâu 1 (trang 27 sgk ngữ văn 6 tập 1)a, Gặp những trường hợp trên người nghe muốn được người kể:- Kể nội dung truyện cổ tích- Lý do An thôi học,- Thông tin về hình dáng, sở thích, thành tích học tập…- Một câu chuyện hayb, Nếu muốn cho bạn biết Lan là người bạn tốt, bạn phải kể về Lan:     +