Bài 16

Soạn bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bố cục: - Đoạn 1 (từ đầu ... trọng vọng): giới thiệu vị Thái y lệnh Phạm Bân. - Đoạn 2 (tiếp ... mong mỏi): Phạm Bân kháng lệnh để cứu người nguy cấp trước. - Đoạn 3 (còn lại): hạnh phúc chân chính của lương y họ Phạm. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 164 sgk ngữ văn 6 tập 1)a, Các chi tiết nói về Thái y lệnh:     + Đem hết của cải,
Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả Một số hình thức luyện tậpCâu 1: Điều tr/ch, s/x, r/d/gi, l/n vào chỗ trống: - Trái cây, chờ đợi, chuyển chỗ, trải qua, trôi chảy, trơ trụi, nói chuyện, chương trình, chẻ tre.- Sấp ngửa, sản xuất, sơ sài, bổ sung, xung kích, xua đuổi, cái xẻng, xuất hiện, chim sáo, sâu bọ.- Rũ rượi, rắc rối, giảm giá, giáo dục, rung
Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyệnYêu cầu:- Thi kể chuyện không phải trả bài học thuộc lòng- Lời kể phải rõ ràng, rành mạch, kể diễn cảm- Khi kể phát âm đúng- Tư thế tự tin, giọng nói đủ để mọi người nghe- Phải biết cúi chào người nghe, biết giới thiệu bản thân và giới thiệu về câu chuyện sẽ kể, biết cảm ơn khi kết thúc1. Chọn một truyện cảm thấy bản thân am hiểu,