Bài 3

Soạn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 33 sgk ngữ văn 6 tập 1)Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh chia làm 3 đoạn:- Đoạn 1 (từ đầu… mỗi thứ một đôi): Vua Hùng yêu cầu sính lễ- Đoạn 2 (tiếp… thần Nước đành rút quân): Cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh- Đoạn 3 (còn lại): Cuộc trả thù hằng năm của Thủy Tinhb, Truyện gắn với thời đại Hùng Vương, thời đại mở đầu lịch
Soạn bài Nghĩa của từ I. Nghĩa của từ là gì?1. Mỗi chú thích trên gồm hai phần: từ ngữ và nội dung của từ ngữ2. Bộ phận trong chú thích nêu lên nghĩa của từ: nội dung của từ ngữ3. Nghĩa của từ ứng với phần: nội dung của từII. Cách giải thích nghĩa của từ1. Đọc lại chú thích phần I2. Nghĩa của từ được giải thích bằng cách: đưa ra khái niệm và đưa ra từ đồng nghĩa, hoặc trái
Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự1. Sự việc trong văn tự sự- Sự việc khởi đầu (1)- Sự việc phát triển ( 3)- Sự việc cao trào ( 4- 5)- Sự việc kết thúc (7)b, Sáu yếu tố trong văn tự sự:- Sự việc do: Sơn Tinh Thủy Tinh làm- Sự việc diễn ra ở đời Hùng Vương thứ mười tám- Sự việc diễn ra: khi vua Hùng muốn kén chồng