Bài 14

Soạn bài Con Hổ có nghĩa Bố cục: - Đoạn 1 (từ đầu ... mới sống qua được): câu chuyện con hổ với bà Trần. - Đoạn 2 (còn lại): câu chuyện con hổ với bác tiều phu Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 144 sgk ngữ văn 6 tập 1)- Văn bản thuộc thể loại văn trung đại.- Gồm có hai đoạn:     + Câu chuyện về sự báo đáp của con hổ với bà đỡ Trần      + Sự báo ơn của con hổ với bác tiều
Soạn bài Động từ I. Đặc điểm của động từ1. Động từ:a, Đi, ra, đến, hỏib, Lấy, làm, lễc, Treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề2. Các động từ trên diễn đạt đều chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.3. Động từ khác danh từ ở chỗ:- Danh từ chỉ sự vật, hiện tượng, khái niệm, thực thể...- Động từ chỉ hoạt động, trạng thái của thực thể, sự vật...4. – Động từ thường
Soạn bài Cụm động từ I. Cụm động từ là gì1. – Từ “đã”, “nhiều nơi” bổ sung ý nghĩa cho từ “đi”- Từ “cũng” và cụm từ “những câu đố oái oăm để hỏi mọi người” bổ sung ý nghĩa cho từ “ra”2. Khi bỏ các từ in đậm ở trên câu bị cụt ngủn, người nghe không hiểu.3. Cụm động từ: nhảy nhót trên cànhĐặt câu: Sáng sớm, bầy chim sâu nhảy nhót trên cành.→ Cụm động
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 31. Chuyện kể về ông của em. Bài làm đã giới thiệu về nhân vật đầy đủ.2. Lựa chọn sự việc thông qua việc em thường quan sát hoạt động của ông, những hoạt động, lời nói đã khắc họa không khí sinh hoạt, tính cách của ông.3. Thân bài sắp xếp đã hợp lý, đi từ tổng quát tới chi tiết. Kết bài nêu lên tình cảm đối với ông – người thân mà em yêu