Bài 5

Soạn bài Sọ DừaBố cục: - Đoạn 1 (Từ đầu ... đặt tên cho nó là Sọ Dừa): Sự ra đời của Sọ Dừa. - Đoạn 2 (tiếp ... phòng khi dùng đến): Sọ Dừa cưới cô út, trở về hình dáng tuấn tú và thi đỗ trạng nguyên. - Đoạn 3 (còn lại): Biến cố bị hãm hại và sự đoàn tụ vợ chồng. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 54 sgk ngữ văn 6 tập 1)Sự ra đời của Sọ Dừa khác thường ở:- Sự mang thai
Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ I. Từ nhiều nghĩa1. Đọc đoạn thơ2. Nghĩa của từ chân- Chỉ bộ phận trên cơ thể con người, con vật, dùng để đỡ cơ thể- Bộ phận phía dưới cùng của cây cối- Địa vị, chức vị của một người3. Những từ khác cũng có nhiều nghĩa như từ chân- Từ “mũi”     + Bộ phận nhô lên ở giữa mặt của người và động vật, chức
Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự I. Lời văn, đoạn văn tự sự1. Lời văn giới thiệu nhân vật- Các câu văn trên giới thiệu tên, họ, lai lịch, quan hệ của nhân vật trong truyện     + Hùng Vương: có con gái là Mỵ Nương (tên, mối quan hệ)     + Mỵ Nương: con vua, đẹp người, đẹp nết, được vua yêu ( tên, lai lịch, tính nết)     + Sơn Tinh: ở Tản Viên, có tài, mọi người gọi Sơn