Bài 5

Soạn bài Sọ DừaBố cục: - Đoạn 1 (Từ đầu ... đặt tên cho nó là Sọ Dừa): Sự ra đời của Sọ Dừa. - Đoạn 2 (tiếp ... phòng khi dùng đến): Sọ Dừa cưới cô út, trở về hình dáng tuấn tú và thi đỗ trạng nguyên. - Đoạn 3 (còn lại): Biến cố bị hãm hại và sự đoàn tụ vợ chồng. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 54 sgk ngữ văn 6 tập 1)Sự ra đời của Sọ Dừa khác thường ở:- Sự mang thai
Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ I. Từ nhiều nghĩa1. Đọc đoạn thơ2. Nghĩa của từ chân- Chỉ bộ phận trên cơ thể con người, con vật, dùng để đỡ cơ thể- Bộ phận phía dưới cùng của cây cối- Địa vị, chức vị của một người3. Những từ khác cũng có nhiều nghĩa như từ chân- Từ “mũi”     + Bộ phận nhô lên ở giữa mặt của người và động vật, chức
Quảng cáo
Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự I. Lời văn, đoạn văn tự sự1. Lời văn giới thiệu nhân vật- Các câu văn trên giới thiệu tên, họ, lai lịch, quan hệ của nhân vật trong truyện     + Hùng Vương: có con gái là Mỵ Nương (tên, mối quan hệ)     + Mỵ Nương: con vua, đẹp người, đẹp nết, được vua yêu ( tên, lai lịch, tính nết)     + Sơn Tinh: ở Tản Viên, có tài, mọi người gọi Sơn