Bài 6

Soạn bài Thạch Sanh Bố cục: - Đoạn 1 (Từ đầu ... mọi phép thần thông): Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh. - Đoạn 2 (tiếp ... bị bắt hạ ngục): những thử thách và chiến công của Thạch Sanh. - Đoạn 3 (phần còn lại): phơi bày tội Lí Thông, Thạch Sanh cưới công chúa và lui yên quân lính chư hầu. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 66 sgk ngữ văn 6 tập 1)Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh
Soạn bài Chữa lỗi dùng từ I. Lặp từ1. Từ giống nhau ở đoạn a là từ “tre”, “giữ”, “anh hùng”Từ giống nhau ở đoạn b: “truyện dân gian”2. Việc lặp lại từ “tre” nhằm nhấn mạnh vai trò của tre đối với đời sống lao động, sản xuất, chiến đấu và tạo nhịp điệu cho đoạn văn.- Việc lặp lại từ ở đoạn b làm cho câu văn rườm rà, trùng lặp.3. Chữa: Truyện dân gian thường
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 11. Kể chuyện về nhân vật: Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mỵ Nương. Trong đó nhân vật chính là Sơn Tinh, Thủy Tinh.Cần giới thiệu rõ về tên, quê quán, tài năng của hai chàng Sơn Tinh, Thuỷ Tinh2. Sự việc được kể xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng chính là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên- Nguyên nhân: Trực tiếp và gián