Bài 15

Soạn bài Mẹ hiền dạy con Bố cục: - Đoạn 1 (từ đầu ... cắt đứt đi vậy): quá trình dạy con của bà mẹ. - Đoạn 2 (còn lại): kết quả. Câu 1 (trang 152 sgk ngữ văn 6 tập 1) Sự việc Con Người mẹ 1 Bắt chước đào, chôn, lăn, khóc Chỗ này không thể cho con ta ở được 2 Bắt chước cách nô nghịch, buôn bán điên đảo Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được 3 Bắt chước tập cách lễ phép,
Soạn bài Tính từ và cụm tính từ I. Đặc điểm của tính từ1. Các tính từa, bé, oaib, vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi2. Một số tính từ khác: đỏ gắt, mặn đốt, chát xít, cao cả, chần chẫn...→ Tính từ này thường chỉ màu sắc, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.3. So sánh tính từ với động từ:- Động từ và tính từ thường có khả năng kết hợp với các từ: đã, sẽ,
Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1I. Kiến thức chung II. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá4. Đề kiểm traPhần 1: Trắc nghiệmĐáp án: 1- A2- C3- B4- A5- C6- B7- C8- B9- APhần 2. Tự luậnĐóng vai bà đỡ Trần kể lại câu chuyện trong Con hổ có nghĩa để kể lại chuyện ấy- Lời dẫn truyện: xưng “tôi” và xin kể về câu chuyện. ( Tôi họ Trần, người ở Đông Triều, đã làm nghề đỡ đẻ mấy