Bài 9

Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng Bố cục: - Đoạn 1 (Từ đầu ... kéo sợi): giới thiệu nhân vật và tình huống truyện. - Đoạn 2 (tiếp ... ý muốn của mụ): Sự đền ơn và lòng tham của mụ vợ. - Đoạn 3 (còn lại): sự trừng trị của cá vàng. Câu 1 (trang 96 sgk ngữ văn 6 tập 1)Trong truyện ông lão ra biển năm lần gặp cá vàng:     + Lần 1: Thế là ông lão đi ra biển     + Lần 2: Thế
Soạn bài Thứ tự kể trong văn tự sự I. Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự1. Tóm tắt truyện ông lão đánh cá và con cá vàng     Một ông lão đánh cá nghèo ra biển kéo cá. Tới lần thứ ba thì ông kéo được con cá vàng, con cá van xin ông tha mạng và hứa sẽ trả ơn.     Ông lão về kể với vợ thì bị mụ mắng và bắt ông ra biển đòi cá vàng:     Lần thứ nhất, mụ muốn cái máng lợn
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 - Văn kể chuyệnĐề 1: Kể về một việc tốt mà em đã làm.I. Dàn ýa. Mở bài: Giới thiệu về việc tốt mà em đã làm, nó gây ấn tượng với em như thế nào? Kết quả của nó ra sao ... (giới thiệu một cách khái quát).b. Thân bài:     + Đó là việc gì?     + Thời gian, địa điểm?     + Gồm có những ai (tất nhiên là có em)?     + Gặp công việc đó, em đã