Bài 17

Soạn bài Chương trình địa phương - Phần Văn và Tập làm vănI. Tìm hiểu ở nhà1. Những thể loại dân gian nào trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1Truyện cười, truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn2. Truyện Sự tích Hồ Gươm ( truyện truyền thuyết) nội dung:- Giặc Minh đô hộ nước ta, chúng làm nhiều điều bạo tàn- Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, ban đầu thế của yếu,