Soạn bài Luyện nói kể chuyện (tiếp theo)

I. Chuẩn bị

Đề bài: “Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử”

Mở bài: Lí do của cuộc đi thăm di tích lịch sử: do ai tổ chức, đi vào thời gian nào, tên của di tích.

Thân bài: Diễn tiến cuộc đi thăm di tích:

- Tả khung cảnh của di tích: khung cảnh bao quát, cụ thể.

- Kể lại điểm chi tiết thú vị nhất trong chuyến đi khiến em ấn tượng.

Kết bài: Cảm nghĩ, tình cảm của em sau chuyến đi

- Gắn bó, yêu thương mọi người nhiều hơn (hoạt động tập thể)

- Hiểu và hiểu thêm về những địa điểm của quê hương, đất nước.

Đề bài: Kể về một chuyến ra thăm thành phố

Mở bài: Lý do đi ra thăm thành phố, đi cùng với ai, vào thời điểm nào? Ấn tượng chung nhất về thành phố bạn tới

Thân bài: Trước chuyến đi: tâm trạng, sự chuẩn bị

- Phương tiện di chuyển, thời gian di chuyển, quang cảnh trên hành trình đi

- Quang cảnh chung của thành phố: cây cối, nhà cửa, đường xá, xe cộ…

- Điểm đặc sắc, thú vị ở thành phố bạn tới

Kết bài: Cảm nghĩ, cảm xúc sau chuyến đi.