Soạn văn lớp 7 Tập 2

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuấtBố cục:   + Chia các câu tục ngữ trong bài thành hai nhóm:   +    + 4 câu đầu: Tục ngữ về thiên nhiên    +    + 4 câu sau: Tục ngữ về lao động sản xuấtHướng dẫn soạn bàiCâu 1 ( Trang 4 sgk ngữ văn 7 tập 2)Đọc kĩ tục ngữ và chú thích.Câu 2 (Trang 4 sgk ngữ văn 7 tập 2)Có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài thành 2 nhóm:   + 4 câu tục
Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)Những câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương (nói về sản vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngữ địa phương, ...)Những câu ca dao, dân ca, tục ngữ về Hà NộiCâu 1: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng Câu 2: Thăng Long Hà Nội đô thành Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ Cố đô rồi
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận I. Nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận1. Nhu cầu nghị luậna. Em rất thường gặp các vấn đề và những câu hỏi tương tự như trên trong cuộc sống.Ví dụ:     + Ma túy là gì? Tại sao phải nói không với ma túy?     + Môi trường là gì? Làm cách nào để giữ gìn bảo vệ môi trường?     + Rừng mang đến lợi ích gì cho ta?Làm cách nào để bảo vệ
Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội Câu 1 (trang 12 sgk ngữ văn 7 tập 2)Đọc kĩ văn bản và chú thích để hiểu câu tục ngữCâu 2 (trang 12 sgk ngữ văn 7 tập 2)Phân tích câu tục ngữ: Câu Nghĩa câu tục ngữ Giá trị câu tục ngữ Giá trị kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện 1 Con người quý giá hơn tiền bạc Đề cao giá trị con người Răn dạy con người biết quý trọng bản thân, biết tạo
Soạn bài Rút gọn câu I. Thế nào là rút gọn câu?Câu 1: Câu (a): không có chủ ngữ, các cụm động từ làm vị ngữ.Câu (b): chủ ngữ là chúng ta, cụm động từ học ăn, học nói, học gói, học mở là vị ngữCâu 2: Có thể thêm chúng tôi, người Việt Nam, chúng ta, các em, ... rất nhiều các từ ngữ có thể làm chủ ngữ ở câu (a)Câu 3: Chủ ngữ câu (a) được lược bỏ để cụm động từ vị ngữ "học
Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận I. Luận điểm, luận cứ và lập luận1. Luận điểm,Xem lại mục đích, luận điểm của bài "Chống nạn thất học" của Hồ Chí Minh ở mục 2. Thế nào là văn bản nghị luận tại "Tìm hiểu chung về văn nghị luận" Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục.2. Luận cứ: Luận cứ trong bài "Chống nạn thất
Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận I. Tìm hiểu đề văn nghị luận1. Nội dung và tính chất của đề văn nghị luậna. Giống như đề bài của các loại văn khác, đề bài của một bài văn nghị luận cũng khái quát chủ đề, nội dung chính của bài văn. Vì vậy, có thể dùng các đề này làm đầu đề cho bài văn với nội dung tương ứng.b. Đề bài của một bài văn nghị
Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Bố cục:   + - Phần 1 (từ đầu đến "lũ bán nước và lũ cướp nước"): Khẳng định tinh thần yêu nước và truyền thống quý báu của dân tộc.   + - Phần 2 (tiếp theo đến "lòng nống nàn yêu nước"): Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ và hiện tại.   + - Phần 3 (đoạn còn lại): Phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc trong thực
Soạn bài Câu đặc biệt I. Thế nào là câu đặc biệt?- Câu: Ôi, em Thuỷ! Đây là câu chỉ gồm một từ cảm thán (Ôi) và một cụm danh từ (em Thuỷ). - Đây không phải câu rút gọn, bởi vì nó không thể có chủ ngữ hay vị ngữ. - Nói là câu đặc biệt là vì nó không được cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ như câu thông thường, cũng không phải được lược bớt thành phần nào đó để có
Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận I. Mối quan hệ giữa bố cục và lập luậnVăn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" có bố cục ba phần:- Phần Mở bài nêu lên vấn đề sẽ bàn luận: tinh thần yêu nước của nhân dân ta - luận điểm lớn;- Phần Thân bài cụ thể hoá luận điểm lớn bằng các luận điểm nhỏ:     + Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá