Bài 32

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 1. Các kiểu câu đơn đã học- Các kiểu câu đơn: Phân loại theo mục đích nói và phân loại theo cấu tạo    + Phân loại theo mục đích nói:        • Câu nghi vấn        • Câu trần thuật        • Câu cầu khiến        • Câu cảm thán    + Phân loại theo cấu tạo:Câu đơn bình thườngCâu đặc biệt2. Các dấu câu đã họcCác dấu câuDấu
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm I. Những nội dung cơ bản cần chú ý1. Về phần văna, Nắm được nội dung của các bài văn nghị luận: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Sự giàu đẹp của tiếng Việt, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương…b, Thấy được vẻ đẹp của những trang văn lập luận ( hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận, ngắn gọn, sáng sủa, giàu sức