Bài 27

Soạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc Bố cục:   + - Phần 1 (từ đầu đến "Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù"): phần mở đầu, giới thiệu hoàn cảnh cuộc gặp gỡ của Va-ren và Phan Bội Châu.   + - Phần 2 (tiếp theo đến "Va-ren không hiểu (Phan) Bội Châu"): phần diễn biến, cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật.    + - Phần 3 (đoạn còn lại): phần kết, hành động
Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) Bài 1 (trang 96 sgk ngữ văn 7 tập 2)Câu a, Cụm C- V: Khí hậu nước ta quanh (làm chủ ngữ trong câu)- Cụm C- V: “ta quanh năm trồng trọt thu hoạch bốn mùa” là bổ ngữ cho cụm động từ.Câu b: Cụm C- V “ các thi sĩ ca tụng cảnh núi non” (làm phụ ngữ)Cụm C- V: “ người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh”
Soạn bài Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề I. CHUẨN BỊ Ở NHÀa. Chuẩn bị dàn ý đề bài: Thất bại là mẹ thành côngMở bài: Giới thiệu câu tục ngữ và nội dung chính của câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”Thân bài: Giải thích câu tục ngữNghĩa đen: coi thất bại là người mẹ (của thành công)Nghĩa hàm ẩn: Mỗi lần vấp ngã chính là kinh nghiệm, vốn sống quý báu để