Bài 2

Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê - Khánh Hoài* Bố cục: - Đoạn 1 (Từ đầu ... hiếu thảo như vậy) : Cảnh hai anh em chia đồ chơi. - Đoạn 2 (tiếp ... trùm lên cảnh vật) : Thủy chia tay lớp học. - Đoạn 3 (còn lại) : cảnh hai anh em chia tay.Câu 1 (Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 1) Truyện về các nhân vật: Thành, Thủy, ba mẹ,cô giáo Tâm, con Vệ Sĩ, con Em Nhỏ.Truyện kể về cuộc chia tay của
Soạn bài Bố cục trong văn bản I. Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản1. Bố cục của văn bảna, Nội dung trong đơn cần sắp xếp theo trật tự nhất định, không thể tùy thích muốn ghi nội dung nào trước cũng được.- Không thể viết lí do em xin vào Đội trước rồi mới khai họ tên, địa chỉ- Cũng như không thể hứa tiếp tục phấn đấu rồi mới nêu lí do vào Đội -> không đúng
Soạn bài Mạch lạc trong văn bản I. Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản 1. Mạch lạc trong văn bảna, Mạch lạc có nghĩa:- Trôi chảy thành dòng, thành mạch- Tuần tự đi qua khắp các phần, các đoạn trong văn bản- Thông suốt, liên tục, không đứt đoạnb, Trong văn bản, mạch lạc là sự tiếp nối của các câu, các ý theo một trình tự hợp lí vì:- Trình tự hợp lý của các câu văn,